För designers


Ekospray motsvarar målsättningarna då det gäller att bevara bland annat gamla byggnader i samband med renoveringsprojekt, även om den representerar högteknologi inom isoleringsbranschen i motsats till de äldre byggmaterialen.

Kostnaderna av grundliga renoveringsprojekt blir rimliga och planeringen snabbare och lättare eftersom Ekospray sprider sig smidigt och jämnt på ytor av olika former och kräver därför inte riktning av konstruktionerna, tätning, eller montering av bjälkar eller stöd. Ett bra exempel på detta är höghus i betong som kräver renovering: Ekospray injiceras på ett ojämnt innerhölje utan att räta ytan efter demonteringen av sandwichstrukturen och den gamla ullisoleringen.

Den sprutade PU-isoleringen är lätt att applicera på gamla konstruktioner. Samtidigt fungerar isoleringen som ångspärr och skyddar perfekt mot fukt och mögel.

Valet av Ekospray som isoleringsmaterial för fasad- och andra renoveringar och särskilt i gamla lyxfastigheter kommer att:

Tekniska studier på injicerbar polyuretan kompletterar den omfattande kompetensen hos konstruktionsdesigners


Ekospray underlättar arbetet hos konstruktion- och reparationsdesigners genom att kontinuerligt påbörja nya rapporter om tekniska egenskaper hos den injicerade polyuretan. Länkarna innehåller tilläggsinformation för reparationsdesigners och arkitekter. Dessutom finns det strukturella bilder av isoleringslösningar.
Länkar:

Forskning om tekniska egenskaper kompletteras hela tiden. Inom TUT kommer en avhandling om användning av injicerbar polyuretan i renovering att bli färdig före årets slut.

Läs mer om funktionerna och användningen av Ekospray under Egenskaperna och Användningsområden.

Fråga mer om Ekospray:

+358 9 681 08269 Alla kontakter

Se videon om injicering av Ekospray.