Sprutskum är ett mångsidigt och energieffektivt material

Sprutbara EKOSPRAY® polyuretanskum är ett mångsidigt och energieffektivt material med många industriella och byggindustriella tillämpningar. Med hjälp av olika recept kan polyuretanskum fungera som ångspärr, som förstärkande del av strukturen eller som ett effektivt värme- eller kylisoleringsmaterial. Polyuretan kräver ingen grundutjämning, tejpning eller ytterligare fästelement. Ekospray är en mycket kostnadseffektiv lösning.

Även de mest komplexa formerna och strukturerna kan isoleras i sin helhet med EKOSPRAY®. Skummet appliceras snabbt, så andra arbetsfaser kan fortsätta utan dröjsmål.

EKOSPRAY® – produkter har tilldelats CE-märket. EKOSPRAY® erbjuder en lösning för alla isoleringsarbeten.  Inom EKOSPRAY®-produktfamiljen finns det rätta alternativet för kundernas olika behov.

Grid

EKOSPRAY® - användning –
se VIDEO


EKOSPRAY® applicering på svåra ytor, snabbt och effektivt arbete, miljövänliga lösningar

Välj lämplig
EKOSPRAY® -
produkt:


PRODUKT

BESKRIVNING
DOWNLOAD
DATA SHEET

EKOSPRAY® HFO

M1-godkänd högpresterande skum, fjärde generationens jäsmedel (HFO)

Vikt: 475 kg Densitet: 28 kg/m3 – EN 1602 Värmeledningsförmåga: 0,021 W/mK – EN 14315-1/EN 12667 Deklarerad värmeledningsförmåga: λd 0,024 W/mK/120 mm diffussionsöppen yta – EN 12667 Tryckhållfasthet: ≥ 150 kP – EN 826 Koncentration av slutna celler: ≥ 90 % – ISO 4590 Brandklass: E – EN 13501-1

TDS
SDS

EKOSPRAY® OPEN CELL LIGHT

kostnadseffektivt skum, öppen cellkonstruktion

Vikt: 480 kg Densitet: 8 kg/m3 – EN ISO 845 Värmeledningsförmåga: : 0,039 W/mK – EN ISO 8301 Deklarerad värmeledningsförmåga: Koncentration av slutna celler: 2,5 % – ISO 4590 Permeabilitet av vattenånga: <16 kg/m2 – EN ISO 1609 Brandklass: E – EN ISO 11925-2

TDS
SDS

EKOSPRAY®
nyheter

Kontakta oss för
mera om EKOSPRAY® -produkter
+358 9 6810 8268 eller i adressen
EKOSPRAY@bangbonsomer.com