När EKOSPRAY® sprutskum används behöver man inte välja isoleringen enligt applikationen.

EKOSPRAY® är perfekt

EKOSPRAY® är perfekt för:

 • innertak och takpaneler
 • ytterväggar
 • golvkonstruktioner
 • övre och nedre bjälklag

En sprutning av entreprenören ger ett vindskydd, en ångspärr och en PU-isolering som varar från generation till generation:

 • i lägenhetsbyggnader
 • i rad- och egnahemshus
 • i industrifastigheter och offentliga byggnader

CE-MÄRKTA EKOSPRAY® ÄR EXPERTENS BÄSTA VAL

Professionella väljer CE-märkta EKOSPRAY® för renovering och fasadreparation eftersom man undviker behovet att räta ut eller täta byggnadsstrukturen. EKOSPRAY® behöver inte fixering, skålning eller stödstrukturer. Det sprutbara, EKOSPRAY® polyuretanskummet, riskerar inte att blötas under lagring eller applicering. EKOSPRAY® med sluten cellstruktur är ett 100 % lufttätt isoleringsmaterial.

EKOSPRAY® höjer byggnadens värde och förlänger dess livscykel.

Lägenhetsbyggnader / höghus

Med EKOSPRAY®-polyuretan isoleras gamla byggnader som kräver fasadrenovering för att möta den moderna energieffektiviteten. Medan värmeisoleringen i en byggnad avsevärt förbättras fungerar isoleringsskiktet även som vindskydd och ångspärr. Då det gäller fukt blir strukturen både säker och modern.

Sprutbar PU-isolering har alla fördelar som polyuretan. Jämfört med mer traditionella isoleringsskivor har den många tilläggsfunktioner. Det tjockleksskalbara isoleringsskiktet fäster helt fast och sömlöst på oregelbundna och flerformade väggkonstruktioner. På detta sätt kan fasadrenovering och andra reparationer utföras utan:

 • rätning av strukturer
 • tätning av strukturer
 • fixering av isoleringen genom skålning eller andra fästelement

EKOSPRAY® används även för isolering av golv-, tak- och väggkonstruktioner i flerbostadshus.

Den så kallade sandwich-strukturen på väggens yttre skal och den gamla ullen rivs. Det inre skalet behöver inte rätas ut: EKOSPRAY® kan sprutas direkt på ytan. Samtidigt isoleringsmaterialet:

 • täcker luftläckage
 • förbättrar luftkvaliteten inomhus
 • förhindrar fukt från att kondensera på väggkonstruktioner
 • sänker värmekostnader

Med spraybar PU-isolering kan väggkonstruktionernas tjocklek förbli oförändrad. Det nuvarande 0,17 W/m2K värmeisoleringsbehovet för väggkonstruktioner kan uppnås med ett isoleringsskikt på 150 mm. Den önskade fasadbeläggningen läggs till som en yttre beklädnad.

Arbeten i nedre bjälklagen i flerbostadshus lämnas ofta oavslutade och sådana strukturer är gynnsamma ställen för mögel och rutt. Avfuktning, dränering och ventilation är dåligt genomförda. Övre bjälklagen är svåra att isolera på grund av takets stödkonstruktioner och ventilationskanaler. Dessutom är dessa utrymmen ofta mycket trånga.

EKOSPRAY® erbjuder en säker lösning för isolering av svåråtkomliga övre- och nedre bjälklagen. Med sprutbar PU-isolering kan takkonstruktioner också isoleras från utsidan.

Industrin

Injicerbar polyuretan erbjuder isoleringslösningar för industrins olika behov. Specifika EKOSPRAY®-isoleringsmaterial har utvecklats för särskilt heta och särskilt kalla förhållanden som kan gjutas eller sprutas på installeringsplatsen.

Exempel på PU-isolering i industriell användning:

 • kylrören i livsmedels- och fiskbearbetningsanläggningar
 • ytterligare inre och yttre isolering av kyllagrar
 • i skummet mellan rör eller tankar och plåtbeklädnad
 • i den yttre isoleringen av stål- eller betongtankar
 • i transportcontainrar
 • i bilar
 • i båtar
 • i fartyg

Förutom isolering stöder EKOSPRAY® den struktur som ska isoleras och gör den styv. Samtidigt förhindrar den fuktkondensering, till exempel mellan plåtbeklädnaden och isoleringen. EKOSPRAY® är lufttät och sömlös.

EKOSPRAY® motsvarar de olika isoleringsbehoven som industrihallar, kommersiella och offentliga byggnader har.  Mer information om fasadrenoveringar finns på vår hemplats i avsnittet Höghus.

Egnahemshus/Enfamiljshus

EKOSPRAY® är ett säkert och effektivt val både för renovering och ytterligare isolering av gamla egnahemshus och för värmeisolering av passiv- och lågenergihus. I gamla egnahemshus (som så kallade frontmannahus samt timmerhus) hårdnar den injicerbara polyuretanen med slutna celler på plats för att bilda ett tätt isolerande lager på ytan av de gamla skelettkonstruktionerna. Samtidigt fungerar isolering som stöd för konstruktionerna.

Fuktisolering med EKOSPRAY® är säkert året runt. Dessutom fungerar tunna isoleringsskikt som ång- och luftbarriär, och inga andra barriärer för dessa ändamål behöver installeras.

Den ursprungliga tjockleken på trähusets väggkonstruktioner kan förbli oförändrad när spraybar PU-isolering används. EKOSPRAY® ökar boendekomforten och energieffektiviteten i byggnaden ock upphöjer dem till de moderna kraven. Tack vare sin värmeisoleringsförmåga är den sprutbara PU-isoleringen lämplig för värmeisolering av moderna passiv- och lågenergihus. Den är lämplig för alla rammaterial, betong-, tegel-, trä- och stålramar.

Kontakta oss för
mera om EKOSPRAY® -produkter
+358 9 6810 8268 eller i adressen
EKOSPRAY@bangbonsomer.com