EKOSPRAY® är ett säkert och välkänt polyuretanskum som garanterar högkvalitativ isolering även i de mest krävande applikationerna.

EKOSPRAY® är ett säkert och välkänt polyuretanskum

EKOSPRAY® är ett säkert och välkänt polyuretanskum som har garanterat högkvalitativ isolering även i de mest krävande applikationerna i mer än 40 år. EKOSPRAY®-isolering erbjuder detta värmeisoleringsskum i sprayform för användning i alla renoveringsprojekt.   

Sprutbar polyuretanisolering tar hänsyn till isoleringskraven i olika byggnader, byggmaterial, multiformatytor samt olika användningsområden. Eftersom EKOSPRAY® fäster tätt också på ojämna ytor är den en experts val då det gäller att isolera nedre bjälklag eller andra svåråtkomliga ytor. 

EKOSPRAY® väljs av professionella byggare och strukturdesigners av många skäl

Grid

 • 1 Det mest effektiva isoleringsmaterialet på marknaden: helt ogenomträngligt, fäster på ojämna ytor och erbjuder mycket goda isoleringsegenskaper. Värmeöverföring λd är 0,025 W/mK> 120 mm tjock isolering.
 • 2
  Den sprutsbar polyuretanen ruttnar inte, möglar inte och fördärvas inte. • 3 Innehåller inte aluminiumfolie, vilket kunde påverka mobiltelefonens signaler såväl som värmeisoleringsegenskaperna.
 • 4 Utmärkta hållfasthetsegenskaper: I lätt isolering är tryckhållfastheten 100-200 kPa och draghållfastheten 150-1250 kPa. Tyngre kvaliteter kan uppnå 2-3 gånger högre värden. Dessutom kan tryck-, drag- och skjuvhållfastheten hos EKOSPRAY® användas strukturellt.
 • 5 Kemiskt resistent mot lösningsmedel som vanligtvis förekommer i byggmaterial såsom aceton, mjukmedel för tätningsfilm, bränslen, mineraloljor, utspädda syror och alkalier samt mot effekterna av avgaser och föroreningar i industriell miljö.
 • 6
  Fysiologiskt är polyuretanisolering ofarlig och kemiskt neutral. • 7
  Bra fuktmotstånd
 • 8 Helt ogenomträngligt: luftgenomsläppligheten hos EKOSPRAY® är 0 l/h, medan det motsvarande värdet för andra isoleringsmaterial vanligtvis är 1–15 l/h.
 • 9 Hållbar och formhållande: mer än 100 års hållbarhet både vad gäller isoleringsprestanda och formstabilitet.
 • 10 Bästa värmebeständighet och brandegenskaper: EKOSPRAY® släcker sig själv och dess yta förkolnar, vilket förhindrar spridning av eld och återantändning. Kontinuerlig värmebeständighet är 120°C. Användning av brandskyddsmålfärg i EKOSPRAY®-isolerade strukturer ger en brandklass C-s2, d0 och användning av spraybar cementfiberbaserad brandskyddsbeläggning ger en brandklass på B-s1, d0.
 • 11 EKOSPRAY® är luktfri. Den uppfyller de strängaste M1-kraven i utsläppsklasser. Testen utförs på ett 28 dygn gammalt material.
 • 12 Ett miljövänligt och ekologiskt val: EKOSPRAY®-isolering sparar energi under hela byggnadens livscykel. Efter det kan isoleringsmaterialet brännas till energi eller återvinnas.

Grid

EKOSPRAY®-
produkterna är
CE-märkta.

Kontakta oss för
mera om EKOSPRAY® -produkter
+358 9 6810 8268 eller i adressen
EKOSPRAY@bangbonsomer.com