EKOSPRAY® är ett säkert och välkänt polyuretanskum som garanterar högkvalitativ isolering även i de mest krävande applikationerna.

EKOSPRAY® är ett säkert och välkänt polyuretanskum

EKOSPRAY® är ett säkert och välkänt polyuretanskum som har garanterat högkvalitativ isolering även i de mest krävande applikationerna i mer än 40 år. EKOSPRAY®-isolering erbjuder detta värmeisoleringsskum i sprayform för användning i alla renoveringsprojekt.   

Sprutbar polyuretanisolering tar hänsyn till isoleringskraven i olika byggnader, byggmaterial, multiformatytor samt olika användningsområden. Eftersom EKOSPRAY® fäster tätt också på ojämna ytor är den en experts val då det gäller att isolera nedre bjälklag eller andra svåråtkomliga ytor. 

Injicerbar polyuretan är valet av professionella byggare och strukturdesigners av många skäl

Grid

 • 1 Det mest effektiva isoleringsmaterialet på marknaden: helt ogenomträngligt, fäster på ojämna ytor och erbjuder mycket goda isoleringsegenskaper. Värmeöverföring λd är 0,025 W/mK> 120 mm tjock isolering.
 • 2
  Den injicerbara polyuretanen ruttnar inte, möglar inte och fördärvas inte. • 3 Innehåller inte aluminiumfolie, vilket kunde påverka mobiltelefonens signaler såväl som värmeisoleringsegenskaperna.
 • 4 Utmärkta hållfasthetsegenskaper: I lätt isolering är tryckhållfastheten 100-200 kPa och draghållfastheten 150-1250 kPa. Tyngre kvaliteter kan uppnå 2-3 gånger högre värden. Dessutom kan tryck-, drag- och skjuvhållfastheten hos EKOSPRAY® användas strukturellt.
 • 5 Kemiskt resistent mot lösningsmedel som vanligtvis förekommer i byggmaterial såsom aceton, mjukmedel för tätningsfilm, bränslen, mineraloljor, utspädda syror och alkalier samt mot effekterna av avgaser och föroreningar i industriell miljö.
 • 6
  Fysiologiskt är polyuretanisolering ofarlig och kemiskt neutral. • 7
  Bra fuktmotstånd
 • 8 Helt ogenomträngligt: luftgenomsläppligheten hos EKOSPRAY® är 0 l/h, medan det motsvarande värdet för andra isoleringsmaterial vanligtvis är 1–15 l/h.
 • 9 Hållbar och formhållande: mer än 100 års hållbarhet både vad gäller isoleringsprestanda och formstabilitet.
 • 10 Bästa värmebeständighet och brandegenskaper: EKOSPRAY® släcker sig själv och dess yta förkolnar, vilket förhindrar spridning av eld och återantändning. Kontinuerlig värmebeständighet är 120°C. Användning av brandskyddsmålfärg i EKOSPRAY®-isolerade strukturer ger en brandklass C-s2, d0 och användning av spraybar cementfiberbaserad brandskyddsbeläggning ger en brandklass på B-s1, d0.
 • 11 EKOSPRAY® är luktfri. Den uppfyller de strängaste M1-kraven i utsläppsklasser. Testen utförs på ett 28 dygn gammalt material.
 • 12 Ett miljövänligt och ekologiskt val: EKOSPRAY®-isolering sparar energi under hela byggnadens livscykel. Efter det kan isoleringsmaterialet brännas till energi eller återvinnas.

Grid

EKOSPRAY®-
produkterna är
CE-märkta.

Mera om EKOSPRAY® -produkter
+358 9 6810 8268 eller i adressen
EKOSPRAY@bangbonsomer.com