Ruiskutettava polyuretaanieriste esillä Rakennusfysiikka 2013 -seminaarissa Tampereella


Rakennusfysiikka 2013 -seminaari toi esiin uutta tietoa kosteusturvallisesta rakentamisesta. Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta olikin yksi seminaarin keskeisistä aihealueista. Ruiskutettava polyuretaanieriste oli aihealueen alustuksissa esillä erinomaisena esimerkkinä kosteusturvallisesta korjausrakentamisesta.

Seminaarin kansainväliset pääpuhujat olivat professori Jesper Arfvidsson Lundin yliopistosta, Ruotsista, ja rakennusfysiikan professori John Grunewald Dresdenin teknillisestä yliopistosta Saksasta. Professori Arfvidssonin puheenvuoro ”Moisture Safety in Highly Insulated Constructions” oli seminaarin keskeisen aiheen ytimessä. Kasvaneet eristepaksuudet ovat omalta osaltaan johtaneet siihen, että rakenteiden kosteus- ja homevauriot ovat lisääntyneet.

Professori Grunewaldin yksikön ominta alaa ovat rakenteiden rakennusfysikaalinen mallintaminen. Dresdenin teknillinen yliopisto tekeekin uraauurtavaa tutkimus- ja kehitystyötä mallintamisen edellyttämien laskenta- ja sovellusohjelmien parissa.

Rakennusfysiikka 2013 -seminaari järjestettiin Tampere-talolla 22.-24.10.2013. Rakennusalan ammattilaiset kokoontuivat kolmeksi päiväksi keskustelemaan ajankohtaisista rakennusfysiikkaan liittyvistä aiheista. Seminaarin järjestivät Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitos sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Tampereella järjestetty seminaari oli kolmas laatuaan.

Rakennusfysiikka on noussut keskeiseksi nykyrakentamisen osaamisalueeksi. Rakenteiden kosteus- ja homevauriot sekä mm. kiristyneet energiansäästötavoitteet lisäävät tarvetta saada jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Myös tietoa toimivista käytännön ratkaisuista kaivataan.

Lisätietoja EKOSPRAY® -tuotteista
09 6810 8268 tai osoitteesta
ekospray@bangbonsomer.com