Funktioner


Ekospray är en välbekant och säker polyuretan som redan i över 40 år har framgångsrikt använts som isolator även i krävande omständigheter. Ekospray kan i sprutbar form användas i alla olika renoveringsarbeten.

Den sprutbara PU-isoleringen uppfyller kraven av isolering i olika byggnader, byggmaterial, mångformiga ytor och objekt. En expert väljer Ekospray eftersom den fastnar tätt även i ojämna ytor och till exempel i trånga understrukturer.

Professionella byggare så som konstruktionsingengörer väljer sprutbar polyuretan


En professionell byggare så som en designer väljer Ekospray PU-isolering på grund av dess många goda egenskaper:

Fråga mer om Ekospray:

+358 9 681 08269 Alla kontakter

Se videon om injicering av Ekospray.